Tặng phần mềm phát âm tiếng Anh 2000$


Hôm nay mình mến tặng các bạn phần mềm học phát âm tiếng anh rất hiệu quả và cô đọng do mình soạn. Thực ra, các bạn phải học Phát âm đầu tiên sau đó mới nói ” Hello” hay đếm one two three…. chúng ta (phần nhiều) đã làm sai. Không sao chúng ta có thể sửa được!

https://youtu.be/SBg6ccqfnX8