Thuật Ngữ

Kiến thức cần biết, danh mục chia sẻ kiến thức về các thuật ngữ thường xuất hiện trong cuộc sống.

NAPAS Là Gì?

Napas là gì? Các bạn thường xuyên thanh toán online các dich vụ trực tuyến có lẽ không còn xa… Đọc Thêm

1 tháng cách đây

RIP nghĩa là gì?

RIP là gì trong tiếng Anh, ý nghĩa từ viết tắt R.I.P là Rest In Peace. RIP là gì trong… Đọc Thêm

2 tháng cách đây

SME hay SMEs là gì?

SMEs hay SME là viết tắt của cụm từ Small and Medium Enterprise khi được dịch sang tiếng Việt cụm… Đọc Thêm

2 tháng cách đây

This website uses cookies.